Google+ Caligrafías urbanas Google+

Plaça de Pepe Rubianes

Fins i tot les carxofes tenen cor